Batzordea hilero biltzen da kluba hobetzeko eta kudeatzeko, CHHko kide guztiei irekitako saioetan. Bileren aktak pistako iragarki-taulan argitaratu genituen.
Team member
Lehendakaria
Unai San Miguel
Team member
Lehendakariordea
Sergio Martínez
Team member
Idazkaria
Patricia Ardanza
Team member
Diruzaina
Maite Serrano
Team member
Batzordekideak
Estela Sánchez
Elías Arraiza
Cristina Udina
Juan Miguel González
Garbiñe Expósito